top of page
Skötsel av grönområden

Hur områdets grönområden ska skötas regleras i vår skötselplan.

   Skötselplan (fastställd 2022-05-07)

Skötselkommitté​

Skötselkommittén svarar för respektive områdes planering av slyröjning och samordnar skötseln med respektive arbetsledare inom område 1–7.

Inventering av behov/önskemål av slyning görs inför städdagarna. Skötseln av områdena kommer företrädesvis att ske under våra städdagar.

Skötselkommittén gör inventering avseende behovet av trädfällning okt-nov året innan och beslut tas sedan i styrelsen med hänsyn till befintlig ekonomi. Beslutad planering läggs ut på hemsidan.

Skötselkommitté ska eftersträva en nära dialog med de boende i området och det ska inom vissa ramar finnas utrymme för önskemål inom den omedelbara närheten till den egna tomten.

Kontakt​

Skötselkommittén består av följande personer som kan kontaktas:

Kjell Olsson

Anna Bergman

Anna-Carin Robertz

Linda Saretok

Marcus Sjöholm

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page