top of page
Styrelsen

 

Styrelseledmöterna finns listade nedan samt deras kontaktuppgifter.

 

Martin Beran

Ordförande, vald till och med 2023-06-30

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 32.

E-post

____________________________________________________

Martin 3_edited.jpg
Elly Samuelsson

Kassör, vald till och med 2024-06-30

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 32.

E-post

____________________________________________________

Emelie Hultberg

Sekreterare, vald till och med 2024-06-30

Bor på Södra Strandskogsvägen 13. 

E-post

____________________________________________________

Kjell 1_edited.jpg
Kjell Olsson

Ledamot, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 21.

Kjell har huvudansvaret för skötseln av våra vägar och har löpande kontakt med entreprenör.

E-post

____________________________________________________

Marianne Sandenhart

Ledamot, vald till och med 2023-06-30

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 63.

E-post

____________________________________________________

Anders 1_edited.jpg
Anders Abrahamsson

Suppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Södra Strandskogsvägen 4.

E-post

____________________________________________________

Maria Andersson

Suppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 29.

E-post

____________________________________________________

Annemarie Hultberg porträttbild.jpg
Annemarie Hultberg

Suppleant, vald till och med 2023-06-30

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 50.

E-post

____________________________________________________

Jan-Ole Robertz
Suppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 91.

E-post

____________________________________________________

Marcus Sjöholm

Suppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 40.

E-post

____________________________________________________

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page