Styrelsen

 

Styrelseledmöterna finns listade nedan samt deras kontaktuppgifter.

 

Martin Beran

Ordförande till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 32.

Elly Samuelsson

Kassör till och med 2022-06-30.

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 4.

Emelie Hultberg

Sekreterare till och med 2022-06-30.

Bor på Södra Strandskogsvägen 13.

Kjell Olsson

Ledamot till och med 2021-06-30.

Bor på Norra Strandskogsvägen 21. 

Kjell har huvudansvaret för underhållet av vägarna inom området och har löpande kontakt med entreprenörer.

Marianne Sandenhart

Ledamot till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 63.

Anders Abrahamsson

Suppleant till och med 2021-06-30.

Bor på Södra Strandskogsvägen 4.

Christina Angeria

Suppleant till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Södra Strandskogsvägen 5.

Bertil Karlsson

Suppleant till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Södra Strandskogsvägen 6.

Sture Magnusson

Suppleant till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 87.

Jan-Ole Robertz

Suppleant till och med 2021-06-30.

Bor på Norra Strandskogsvägen 91.

Please reload

Strandskogens vägförening
Kalendarium

 

Föreningsstämma

4 september 2021, kl 12-14

Grinnerös kyrkas församlingshem

Handlingar återfinns här

Städdagar​

4 september 2021, kl 9

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev