Stadgar

Föreningen styrs av stadgar som är antagna vid två föreningsmöten under 2017 och godkända av Lantmäteriet 2018-05-09. 

   Stadgar

Föreningens gamla stadgar, antagna 1967, återfinner du här.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

 

Föreningsstämma

4 september 2021, kl 12-14

Grinnerös kyrkas församlingshem

Handlingar återfinns här

Städdagar​

4 september 2021, kl 9

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev