Stadgar

Föreningen styrs av stadgar som är antagna vid två föreningsmöten under 2017 och godkända av Lantmäteriet 2018-05-09. 

   Stadgar

Föreningens gamla stadgar, antagna 1967, återfinner du här.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev