top of page
Parkering

 

Det är upp till varje fastighetsägare att göra plats för

parkering av egna fordon på egen mark. I området finns

sex vändplatser som är viktiga för att nyttotrafik (exv.

sophämtning) ska kunna vända. Dessa

platser får inte användas för parkering.

Parkeringsplatser för besökande finns

   Vid infarten på Södra Strandskogsvägen

   Vid sidan av vägen vid Norra Strandskogsvägen 16

   Vid vändplanen vid Norra Strandskogsvägen 36

   Vid vändplatsen längst in på Norra Strandskogsvägen

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page