Parkering

 

Det är upp till varje fastighetsägare att göra plats för

parkering av egna fordon på egen mark. I området finns

sex vändplatser som är viktiga för att nyttotrafik (exv.

sophämtning, slamsugning) ska kunna vända. Dessa

platser får inte användas för parkering.

Parkeringsplatser för besökande finns

   Vid infarten på Södra Strandskogsvägen

   Vid sidan av vägen vid Norra Strandskogsvägen 16

   Vid vändplanen vid Norra Strandskogsvägen 36

   Vid vändplatsen längst in på Norra Strandskogsvägen

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev

 © Strandskogens vägförening 2020

Ansvarig utgivare: Martin Beran

Hemsideansvarig: Emelie Hultberg