Parkering

 

Det är upp till varje fastighetsägare att göra plats för

parkering av egna fordon på egen mark. I området finns

sex vändplatser som är viktiga för att nyttotrafik (exv.

sophämtning) ska kunna vända. Dessa

platser får inte användas för parkering.

Parkeringsplatser för besökande finns

   Vid infarten på Södra Strandskogsvägen

   Vid sidan av vägen vid Norra Strandskogsvägen 16

   Vid vändplanen vid Norra Strandskogsvägen 36

   Vid vändplatsen längst in på Norra Strandskogsvägen

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev