Avgift

Årsavgiften är för närvarande 2 000:-/år. Den fastställs på föreningsstämman.

Närvaro på städdag ersätts med 250:- per gång. Faktura på aktuell avgift för varje fastighet skickas ut med eventuell justering för ersättning för närvaro vid städdagar.

 

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev