top of page
Aktuella arbeten

Regelbundet underhåll

Föreningen arbetar för att våra vägar ska hållas i gott skick. Detta görs till stor del vid våra gemensamma städdagar. Vid behov av större åtgärder tas entreprenörer in.

Ytbeläggning

Vid behov hyvlas vägen och ytbeläggning med grus läggs på. Sommartid kan salt strös ut på vägen för att binda damm.

Snökäppar

Inför vintersäsongen sätts snökäppar upp som samlas in på vårkanten. Detta är för att underlätta för de entreprenörer som ansvarar för vinterväghållning.

Farthinder/Gupp

För att hålla nere farten på våra vägar finns gupp utplacerade. Störst behov finns under sommaren då våra vägar är mer trafikerade. Vintertid tas guppen in för att inte hindra snöröjningen.

Guppen sätts ut vid vårens städdag och tas in vid höstens.

Hjälpas åt

Styrelsen arbetar till stor del ideellt och vägen är vårt gemensamma ansvar. Därför är alla insatser för att hålla vägarna i gott skick uppskattade.

  • Fyll i hålorna i vägen (när de är torra). Grus hämtas från grushögarna i området.

  • Salta vägen vid torr väderlek för att binda dammet. Vägsalt finns vid grushögarna. 

Dagvatten

För att hålla vägen i gott skick är det viktigt att vatten leds bort. Diken behöver hållas så fria från växtlighet som möjligt och dräneringsbrunnar behöver rengöras. Detta sker framför allt i anslutning till städdagarna.

   Karta över dräneringsbrunnar

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page