top of page
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grannsamverkan

 

Tips och åtgärder

 

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på fritids- eller åretruntbostäder i vårt område.

  • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.

  • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam, alternativt skaffa en stor och låst brevlåda.

  • Be en granne skotta snö eller i vart fall trampa upp spår i snön och att klippa gräset sommartid.

  • Förvara trädgårdsredskap och stegar så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.

  • Läs med på hemsidan för Grannsamverkan.

Vad är grannsamverkan?

 

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Vägföreningen ingår i Grannsamverkan i Fyrbodal och deltar i dess informationsträffar

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page