top of page
Ledningar

Inom området finns telefonledningar som ägs av Skanova. Det finns några som fortfarande har fast telefon inom området.

Det finns ingen övergripande plan för avveckling men vid önskemål om nedmontering av ledning kan enskilda fastighetsägare kontakta dem på skanova-natandring@teliacompany.com. De tar ställning till hur abonnenter som har fast telefoni påverkas av varje nedmontering.

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page