Ledningar

Inom området finns telefonledningar som ägs av Skanova. Det finns några som fortfarande har fast telefon inom området.

Det finns ingen övergripande plan för avveckling men vid önskemål om nedmontering av ledning kan enskilda fastighetsägare kontakta dem på skanova-natandring@teliacompany.com. De tar ställning till hur abonnenter som har fast telefoni påverkas av varje nedmontering.

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev