Ledningar

Inom området finns telefonledningar som ägs av Skanova. Det finns några som fortfarande har fast telefon inom området.

Det finns ingen övergripande plan för avveckling men vid önskemål om nedmontering av ledning kan enskilda fastighetsägare kontakta dem på skanova-natandring@teliacompany.com. De tar ställning till hur abonnenter som har fast telefoni påverkas av varje nedmontering.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev