top of page
Historia

 

Strandskogens vägförening bildades 18 september 1967. Stadgarna hade dessförinnan godkänts vid ett sammanträde med vägintressenterna den 19 augusti 1967. Förrättningsman var Ivar Lind.

 

Föreningen har till uppgift att:

”Ombesörja och bekosta väghållning i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg som förklarats skola vara föreningens.”

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page