Historia

 

Strandskogens vägförening bildades 18 september 1967. Stadgarna hade dessförinnan godkänts vid ett sammanträde med vägintressenterna den 19 augusti 1967. Förrättningsman var Ivar Lind.

 

Föreningen har till uppgift att:

”Ombesörja och bekosta väghållning i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg som förklarats skola vara föreningens.”

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev