top of page
Röjsåg

Vägföreningen har två röjsågar som används vid våra städdagar. Möjlighet finns också för medlemmar i föreningen att låna sågarna för arbete på den egna tomten. 

Röjsågarna förvaras i vägföreningens bod. Nycklar till boden finns hos Kjell Olsson och Christina Angeria i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.  

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page