top of page
Röjsåg

Vägföreningen har två röjsågar som används vid våra städdagar. 
Möjlighet finns också för medlemmar i föreningen att låna sågarna för arbete på den egna tomten. 

OBS! För att använda röjsågarna utanför sin egen tomt krävs särskilt körkort.

Röjsågarna förvaras i vägföreningens bod. Nycklar till boden finns hos Kjell Olsson och Christina Angeria i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.  

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page