Röjsåg

Vägföreningen har två röjsågar som används vid våra städdagar. Möjlighet finns också för medlemmar i föreningen att låna sågarna för arbete på den egna tomten. 

Röjsågarna förvaras i vägföreningens bod. Nycklar till boden finns hos Kjell Olsson och Christina Angeria i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.  

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev