Röjsåg

Vägföreningen har två röjsågar som används vid våra städdagar. Möjlighet finns också för medlemmar i föreningen att låna sågarna för arbete på den egna tomten. 

Röjsågarna förvaras i vägföreningens bod. Nycklar till boden finns hos Kjell Olsson och Christina Angeria i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.  

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev