top of page
Medlemmarnas ansvar

 

Respektera fastställd hastighet 20 km på områdets vägar.

 

Använd låg växel i de branta backarna.

 

Håll vägen fri från växtlighet.

 

Beskär träd och buskar så att de inte växer ut

över vägen. 

Eget trädgårdsavfall får respektive fastighetsägare

omhänderta.

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page