Medlemmarnas ansvar

 

Respektera fastställd hastighet 20 km på områdets vägar.

 

Använd låg växel i de branta backarna.

 

Håll vägen fri från växtlighet.

 

Beskär träd och buskar så att de inte växer ut

över vägen. 

Eget trädgårdsavfall får respektive fastighetsägare

omhänderta.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

 

Föreningsstämma

4 september 2021, kl 12-14

Grinnerös kyrkas församlingshem

Handlingar återfinns här

Städdagar​

4 september 2021, kl 9

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev