Medlemmarnas ansvar

 

Respektera fastställd hastighet 20 km på områdets vägar.

 

Använd låg växel i de branta backarna.

 

Håll vägen fri från växtlighet.

 

Beskär träd och buskar så att de inte växer ut

över vägen. 

Eget trädgårdsavfall får respektive fastighetsägare

omhänderta.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev