Vägen

Föreningen ansvarar för underhåll av vägarna inom området. Detta sker genom grusning och vid behov skrapning av vägarna.

 

Vintertid ombesörjes vinterväghållning.

Sommartid finns farthinder utplacerade för att begränsa hastigheten.

Har du frågor om vägen kontakta Kjell Olsson

Strandskogens vägförening
Kalendarium

 

Föreningsstämma

4 september 2021, kl 12-14

Grinnerös kyrkas församlingshem

Handlingar återfinns här

Städdagar​

4 september 2021, kl 9

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev