Vägen

Föreningen ansvarar för underhåll av vägarna inom området. Detta sker genom grusning och vid behov skrapning av vägarna.

 

Vintertid ombesörjes vinterväghållning.

Sommartid finns farthinder utplacerade för att begränsa hastigheten.

Har du frågor om vägen kontakta Kjell Olsson

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev