top of page
Vägen

Föreningen ansvarar för underhåll av vägarna inom området. Detta sker genom grusning och vid behov skrapning av vägarna.

 

Vintertid ombesörjes vinterväghållning.

Sommartid finns farthinder utplacerade för att begränsa hastigheten.

Har du frågor om vägen kontakta Kjell Olsson

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page