top of page
Föreningsstämma

Tid: Lördag 9 september 2023 kl. 12.00 -14.00

Plats: Resteröds församlingshem.

 

Stämman hålls i anslutning till höstens städdag, första lördagen i september. Vid stämman gås föreningens verksamhet och ekonomi igenom och ny styrelse väljs.

 

Kallelse och handlingar till stämman finns här.

Föreningsstämma 2023-09-09

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2022

Ekonomisk redovisning

Arbeten och underhållsplan

Protokoll

Protokoll från tidigare möten återfinns här. För att komma åt protokollen krävs inloggning till hemsidan. Endast medlemmar i föreningen godkänns. Detta eftersom protokollen innehåller personuppgifter.

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page