top of page
Föreningsstämma

 

Stämman hålls i anslutning till höstens städdag, första lördagen i september. Vid stämman gås föreningens verksamhet och ekonomi igenom och ny styrelse väljs.

 

Inför stämman kommer kallelse och handlingar att finnas tillgängliga här.

Föreningsstämma 2022-09-03

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2021

Underlag för beslut

Arbeten och underhållsplan

Protokoll

Protokoll från tidigare möten återfinns här. För att komma åt protokollen krävs inloggning till hemsidan. Endast medlemmar i föreningen godkänns. Detta eftersom protokollen innehåller personuppgifter.

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page