Föreningsstämma

 

Stämman hålls i anslutning till höstens städdag, första lördagen i september. Vid stämman gås föreningens verksamhet och ekonomi igenom och ny styrelse väljs.

 

Inför stämman kommer kallelse och handlingar att finnas tillgängliga här.

Protokoll

Protokoll från tidigare möten återfinns här. För att komma åt protokollen krävs inloggning till hemsidan. Endast medlemmar i föreningen godkänns. Detta eftersom protokollen innehåller personuppgifter.

Strandskogens vägförening
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

3 september 2022, kl 12-14

Resteröds församlinshem

Städdagar​ 2022

Samling för arbetsledare 8:45

3 september, kl 9-12

Aktuellt

Ny detaljplan  

2021-10-04

Informationen på hemsidan uppdaterad.  

Läs mer här.

Nyhetsbrev