Föreningsstämma

 

Stämman hålls i anslutning till höstens städdag, första lördagen i september. Vid stämman gås föreningens verksamhet och ekonomi igenom och ny styrelse väljs.

 

Inför stämman kommer kallelse och handlingar att finnas tillgängliga här.

Föreningsstämma 5 september 2020

   Kallelse och föredragningslista

   Förvaltningsberättelse 2019/2020

   Årsredovisning inkl balansräkning 2019/2020

   Revisionsberättelse 2019/2020

   Planerade arbeten 2020/2021

   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd​

Protokoll

Protokoll från tidigare möten återfinns här. För att komma åt protokollen krävs inloggning till hemsidan. Endast medlemmar i föreningen godkänns. Detta eftersom protokollen innehåller personuppgifter.

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev

 © Strandskogens vägförening 2020

Ansvarig utgivare: Martin Beran

Hemsideansvarig: Emelie Hultberg