Övriga förtroendevalda

 

För att föreningen ska fungera krävs förtroendevalda funktionärer förutom styrelsen.

Revisorer

Revsiorerna har till uppgift att granska föreningens ekonomi och verksamhet.

Gunilla Isberg

Revisor till och med 2021-06-30.

Boende på Norra Strandskogsvägen 28.

Folke Grauers

Revisor till och med 2021-06-30.

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 71.  

Kristina Ek

Revisorssuppleant till och med 2021-06-30.

Bor på Norra Standskogsvägen 19.

Margareta Petrini

Revisorssuppleant till och med 2021-06-30.

Bor på Norra Srandskogsvägen 16.

Please reload

Valberedning

Valberedningen bereder val till styrelse och revisorer.

Margareta Petrini

Ledamot till och med 2020-06-30.

Bor på Norra Strandskogsvägen 16.

Margareta Robertz

Ledamot till och med 2020-06-30.

Nor på Norra Strandskogsvägen 91.

Please reload

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev

 © Strandskogens vägförening 2020

Ansvarig utgivare: Martin Beran

Hemsideansvarig: Emelie Hultberg