top of page
Övriga förtroendevalda

 

För att föreningen ska fungera krävs förtroendevalda funktionärer förutom styrelsen.

Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska föreningens ekonomi och verksamhet.

Gunilla Isberg

Revisor, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 28.

E-post

____________________________________________________

Folke Grauers

Revisor, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 71.

E-post

____________________________________________________

Kristina Ek

Revisorssuppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 19.

E-post

____________________________________________________

Margareta Petrini

Revisorssuppleant, vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 16.

E-post

Valberedning

Valberedningen bereder val till styrelse och revisorer.

Margareta Petrini

Vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 16.

E-post

____________________________________________________

Margareta Robertz

Vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 91.

E-post

____________________________________________________

Lina Saretok

Vald till och med 2023-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 49.

E-post

____________________________________________________

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page