top of page
Övriga förtroendevalda

 

För att föreningen ska fungera krävs förtroendevalda funktionärer förutom styrelsen.

Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska föreningens ekonomi och verksamhet.

Gunilla Isberg

Revisor, vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 28.

E-post

____________________________________________________

Folke Grauers

Revisor, vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 71.

E-post

____________________________________________________

Gunilla Carlswärd

Revisorssuppleant, vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 87.

E-post

____________________________________________________

Margareta Petrini

Revisorssuppleant, vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 16.

E-post

Valberedning

Valberedningen bereder val till styrelse och revisorer.

Margareta Robertz

Vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 91.

E-post

____________________________________________________

Gunilla Carlswärd

Vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 87.

E-post

____________________________________________________

Ingegerd Apelryd

Vald till och med 2024-06-30

Bor på Norra Strandskogsvägen 61.

E-post

____________________________________________________

Ann-Christin Ferm

Vald till och med 2024-06-30

Sommarboende på Norra Strandskogsvägen 5.

E-post

____________________________________________________

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page