top of page
Städdagar

Varje år anordnas två städdagar, en på våren och en på hösten. På städdagarna ser vi gemensamt till att hålla vägen, diken och grönområden i ordning. Strandskogen är uppdelad i ett antal områden som vardera har en arbetsledare som leder arbetet under städdagen. 

 

Efter själva städinsatsen träffas vi för gemensamt fika och kortare informationsmöte (våren) respektive föreningsstämma (hösten). Ansvar för fika vid mötena roterar mellan arbetslagen.

Deltagande på städdagarna ersätts med 250:-/gång. Detta justeras i samband med fakturering av årsavgiften. Det är därför viktigt att närvaro noteras på lista i samband med fika/stämma alternativt hos respektive arbetsledare.

 

Vid förhinder att närvara på städdagen ska det anmälas till arbetsledaren i förväg så att man kan utföra sin insats på annan tid och på så sätt erhålla ersättningen.

2013-09-29 19.06.18_edited.jpg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

7 september 2024

Städdagar​ 2024

4 maj 9-13 och 7 september 9-12 

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2023 valdes årets medlemmar i skötselkommittén. De ska arbeta enligt vår skötselplan. Kontaktuppgifter och mer att läsa här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page