Städdagar

 

Varje år anordnas två städdagar, en på våren (första lördagen i maj) och en på hösten (första lördagen i september). På städdagarna ser vi gemensamt till att hålla vägen, diken och grönområden i ordning. Strandskogen är uppdelad i ett antal områden som vardera har en arbetsledare som leder arbetet under städdagen. 

 

Efter själva städinsatsen träffas vi för gemensamt fika och kortare informationsmöte (våren) respektive föreningsstämma (hösten). Ansvar för fika vid mötena roterar mellan arbetslagen.

Deltagande på städdagarna ersätts med 250:-/gång. Detta justeras i samband med fakturering av årsavgiften. Det är därför viktigt att närvaro noteras på lista i samband med fika/stämma alternativt hos respektive arbetsledare.

 

Vid förhinder att närvara på städdagen ska det anmälas till arbetsledaren i förväg så att man kan utföra sin insats på annan tid och på så sätt erhålla ersättningen.

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev