Ny detaljplan

 

Uddevalla kommun påbörjade, med anledning av att vårt område anslutits till kommunalt VA, arbetet med ny detaljplan år 2017. Detta för att utöka byggrätterna och möjliggöra permanentboende.

Detaljplanen har varit ute för samråd vid två tillfällen och föreningen har gett synpunkter vid två tillfällen 2017 och senast 24 juni 2020. Kommunens senaste granskning av planen har nu pågått i cirka 9 månader. Vid senaste kontakten med handläggaren, i mars 2021, var det uppbart att processen stannat upp och att kommunen inte prioriterar vårt ärende.

Med anledning av detta har styrelsen den 200327 beslutat att tillskriva kommunfullmäktige och begära att ärendet påskyndas och att handläggningstid på 4 år inte är i enlighet med förvaltninglagen (FL).

 

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev

 © Strandskogens vägförening 2020

Ansvarig utgivare: Martin Beran

Hemsideansvarig: Emelie Hultberg