Ny detaljplan

 

Uddevalla kommun har, med anledning av anslutning av kommunalt VA, påbörjat arbetet med en ny detaljplan för vårt område.

Kommunens information finns tillgänglig på kommunens hemsida, här

Styrelsen har diskuterat och framfört synpunkter ur föreningens perspektiv. Inlämnade synpunkter inklusive förslag på ändring av karta återfinner du nedan.

Har du som boende i området synpunkter som du önskar framföra till kommunen är det angeläget att du gör det skriftligt och under eget namn, detta för att senare i processen ha möjlighet att kunna överklaga detaljplanen.

Kalendarium

4 september 2021, kl 12:00

Städdagar

8 maj 2021, kl 9:00

4 september 2020, kl 9:00

Please reload

Strandskogens vägförening
Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev

 © Strandskogens vägförening 2020

Ansvarig utgivare: Martin Beran

Hemsideansvarig: Emelie Hultberg