top of page
Parkslide

Inom området finns flera bestånd av parkslide. Parkslide är en invasiv art som snabbt kan ta över stora områden och tränga ut andra arter.

På våra grönområden har tre olika bestånd identifierats. Berörda städledare är informerade om dessa och de övervakas vid städdagarna. Ser du parkslide på våra grönområden så stäm gärna av med områdets städledare,

För bekämpning av parkslide rekommenderar vi att man läser mer på Naturvårdsverkets hemsida om hur man bäst går till väga.

20220707_182022.jpeg
Kalendarium

Ordinarie föreningsstämma

9 september 2023, kl 12-14

Städdagar​ 2023

Samling för arbetsledare 8:45

6 maj, kl 9-13

9 september, kl 9-12

 
Aktuellt

Skötsel av grönområden

Vid föreningsstämman 9 september 2022 har en skötselkommitté utsetts. De ska arbeta enligt vår skötselplan.

Läs mer här.

Medlemsförteckning

Här hittar du en aktuell medlemsförteckning (inloggning krävs).

Parkslide

Läs mer om hur parkslide kan hanteras här.

 

Facebook

Nu är Facebookgruppen uppe. Bli medlem här.

bottom of page