Välkommen

 

I Strandskogens vägförening ingår 52 fastigheter som ligger längs med Södra och Norra Strandskogsvägen, Ljungskile. Två fastigheter är ägare av mark i samfällighetens grönområden.

Det här är hemsidan för vägföreningen och här hittar du information om regler för våra vägar, protokoll från föreningsstämman, kontaktuppgifter till styrelsen med mera. 

Material som innehåller personuppgifter skyddas bakom en inloggning för att föreningen ska följa GDPR. Första gången skapar du en inloggning och kan därefter logga in på hemsidan för att komma åt materialet. 

Har du frågor, funderingar eller synpunkter gällande föreningen så hör av dig till styrelsen.

Hälsningar

/Styrelsen

Städddag 4 september 2021, kl 9-12

Städdagen kommer genomföras som vanligt men styrelsen uppmanar alla ska hålla avstånd med anledning av pågående pandemi.

Områdenas arbetsledare samlas kl 8:45 på vändplanen mitt på Norra Strandskogsvägen för diskussion angående vad som behöver göras utöver det vanliga arbetet.

Vid städdagen ska

  • Vägen krattas vid behov 

  • Diken och trummor rensas,

  • Dagvattenbrunnar rensas

  • Grönområden rensas från och sly mm.  

  • Avfall från grönområdena kan eldas (om det finns förutsättningar), annars får det samlas och köras till återvinningsstationen (som är öppen)

 

 

Strandskogens vägförening
Kalendarium

 

Föreningsstämma

4 september 2021, kl 12-14

Grinnerös kyrkas församlingshem

Handlingar återfinns här

Städdagar​

4 september 2021, kl 9

Samling för arbetsledare 8:45

Aktuellt

Ny detaljplan  

Se uppdaterad information om styrelsens synpunkter på arbetet med ny detaljplan här.

Nyhetsbrev